Psycholog w Olsztynie

Wcale nie musisz zostać sama ze wszystkimi problemami. Jeśli Twoi znajomi zawodzą i nie chcą Cię wysłuchać, zawsze możesz udać się do psychologa, który chętnie Cię wysłucha i wspólnie wypracujecie jakieś rozwiązanie, które sprawi, że odzyskasz wiarę we własne możliwości, a Twoje życie znowu nabierze kolorów. Psycholog w Olsztynie to zawsze dobry wybór. Jego praktyka i zdobyte w jej trakcie doświadczenie świadczą same za siebie. Warto też dodać, że wszyscy, którzy do tej pory mieli okazję korzystać z pomocy tego psychologa, są zadowoleni i chętnie wrócą, jeśli tylko będzie taka potrzebna w przyszłości.


Pomoc psychologiczna

 • problemy rodzinne, kryzys w związku
 • pomoc osobom doświadczającym przemocy
 • niskie poczucie własnej wartości
 • warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych.
 • problemy okresu dojrzewania
 • zaburzenia psychiczne (schizofrenia, nerwice, zaburzenia osobowości, depresja i inne zaburzenia nastroju)
 • współuzależnienie (pomoc bliskim osób uzależnionych)
 • pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
 • terapia małżeńska
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • urazy psychiczne
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i inne)
 • praca z młodzieżą stwarzającą trudności wychowawcze
 • pomoc w przeżyciu żałoby
 • pomoc rodzicom dzieci z problemami wychowawczymi
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)

Mgr Kamil Jarmoszuk
Szewczenki 5, lok. 4
10-274  Olsztyn
tel. 883 047 309

Nasze artykuły

2 wpisy

21 wpis